Mediyoga

Bild2

Yogaformen som används i den svenska sjukvården -
Yoga som metod är en viktig del i framtidens vård!

MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform
med fokus på klinisk praktik och forskning, en mjuk men kraftfull yogaform som passar alla.

Vårt syfte och mission är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering kan användas inom svensk hälso- och sjukvård.
MediYoga erbjuds idag på mer än 160 sjukhus och vårdcentraler i Sverige inom flertalet olika kategorier som t.ex. stress/utmattning, psykiatri, cancervård, äldrevård, hjärta/kärl och i den
palliativa vården m.fl.

Du känner igen våra utbildade instruktörer, lärare och terapeuter genom kvalitetssymbolen nedan.

Välkommen till framtidens vård!

Prata med din sjukgymnast på Apalby Friskcenter om du skulle vara intresserad av detta.

Vi verkar för att i vården öka förståelsen och kunskapen om
vad yoga i grunden är. En holistisk disciplin som varken är
religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger
människor verktyg att skapa ökad balans och välmående
utifrån olika tillstånd.

Det råder idag ingen tvekan om att meditation och yoga ger
flertalet positiva medicinska effekter!