EDS Mottagning

Reumatologmottagning, Apalby har i uppdrag från Region Västmanland att utreda och diagnostisera patienter med överrörlighetssyndrom som kan bero på en medfödd bindvävssjukdom som kan påverka leder, hud och blodkärl, dvs EDS ( Ehlers-Danlos syndrom ).
Reumatologmottagning, Apalby är den enda specialistmottagning som bedriver EDS mottagning på uppdrag av Region Västmanland.