Hälsoprofil

En hälsoprofilbedömning är en metod som går ut på att medvetengöra och motivera människan till en livsstilsförändring.

Hälsoprofilbedömningen består av tre moment:
  • Samtal som berör hälsovanor bland annat kost och fysisk aktivitet
  • Mätning av blodtryck, vikt och grovstorlek på hand- och knäleder som ger en indikation om övre respektive undre viktgräns.
  • Konditionstest på en cykelergometer i ca 6-7 minuter, belastningen är "något" ansträngande

    Efter att mätningarna och konditionstestet är avslutat diskuteras och planläggs de framtida eventuella livsstilsförändringar.