Atrosskola

ARTROSSKOLAN ENLIGT BOA
• Artros är en ledsjukdom som kan drabba alla leder i kroppen. Det finns mycket du kan göra själv
för att lindra dina besvär. I Artrosskolan får du veta vad artros är, vad det beror på och hur
det kan behandlas. Det är remissfritt och du som har ont i höft och/eller knä kan vara med.
BOA står för Bättre Omhändertagande av Artrospatienter.

GRUNDLÄGGANDE BEHANDLING AV ARTROS
• Information om artros
• Fysisk aktivitet
• Individuellt anpassad träning
• Viktkontroll/viktreduktion
• Eventuellt kompletterande smärtlindrande behandling
• Hjälpmedel vid behov


UPPLÄGG FÖR ARTROSSKOLAN PÅ APALBY
• Först får du träffa en sjukgymnast för bedömning av dina besvär efter det följer två teoritillfällen
(ibland tre tillfällen) Sedan träffar du sjukgymnasten igen för att ditt träningsprogram som du
jobbar med i 6 veckor. Du kan få ett träningsprogram för gymet, träna själv hemma eller i
bassängen. Om du väljer att träna på gymmet eller i bassängen finns alltid personal på plats
som kan hjälpa dig och svara på dina frågor. Artrosskolan avslutas sedan med en uppföljning.
Här nedan är en schematisk bild över
artrosskolan.

MÅLET
• Målet med artrosskolan är att du ska få kunskap och verktyg för att hantera din sjukdom och dess
konsekvenser

Vi tar emot patienter från Önsta Gryta och Servicehälsans vårdcentraler.
artrossk