Nu har höstens vattengympa startat

v.33 startade vi vattengympan med vissa inskränkningar pga för få anmälningar i vissa grupper.  Schemat är ändrat för vissa  grupper, (se under fliken schema),

Vi har vidtagit åtgärder i våra lokaler inför starten

Hör av dig till oss 021-41 10 05 eller via mail info@apalby.se om du har frågor.