Vattengympa?

Är du intresserad av att vara med på Vattengympa under hösten?

Vi har platser kvar i en medlegrupp fredagar kl: 12.00 Kontakta reception för att anmäla dig.

021-41 10 05