Artrosskola

Artros är en ledsjukdom som kan drabba alla leder i kroppen. De leder som vanligast drabbas är höfter, knän och fingerleder. Det finns mycket du kan göra själv för att lindra dina besvär. Syftet med Artrosskolan är att du får lära dig vad artros är, vad det beror på och hur det kan behandlas. Forskning visar att den bästa behandlingen som finns för lätta och måttliga artrosbesvär är träning, och det hjälper vi till med i artrosskolan. Artrosskolan är remissfri och vänder sig till dig med artros i höft och/eller knä. Vi tar emot patienter från Önsta Gryta familjeläkarmottagningar.

GRUNDLÄGGANDE BEHANDLING AV ARTROS

  • Information om artros
  • Fysisk aktivitet
  • Individuellt anpassad träning
  • Viktkontroll/viktreduktion
  • Eventuellt kompletterande smärtlindrande behandling
  • Hjälpmedel vid behov

UPPLÄGG FÖR ARTROSSKOLAN PÅ APALBY
Här på Apalby bedriver vi artrosskolan enligt BOA, som står för Omhändertagande av Artrospatienter. Först får du träffa en sjukgymnast för bedömning av dina besvär efter det följer två teoritillfällen.

Sedan träffar du sjukgymnasten igen för träningsgenomgång och målsättning med din träning. Du blir instruerad ett anpassat träningsprogram som du jobbar med i 6-8 veckor. Du kan få ett träningsprogram för gymmet, hemmet eller bassängen. Om du väljer att träna på gymmet eller i bassängen finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig och svara på dina frågor. Artrosskolan avslutas sedan med en uppföljning, och då har det gått omkring tre månader sedan starten.

MÅLET

Målet med artrosskolan är att du ska få kunskap och verktyg för att hantera din sjukdom och dess
konsekvenser.

 

Här nedan är en schematisk bild över artrosskolan.