Reumatologen

Reumatologmottagningen är specialiserad mottagning som bedriver reumatologisk vård i öppenvårdsregi. Vi utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med inflammatoriska, reumatiska led- och systemsjukdomar.

Vi behandlar reumatiker som är i behov av modern antireumatisk behandling i form av biologisk eller övriga immunmodulerande läkemedel samt cytostatika (cellgift).

Vi har avtal med landstinget.

Vi tar emot patienter från Västmanland och från andra landsting. Patienter med remiss från primärvården prioriteras men tar vi även emot patienter med egen vårdbegäran (egen remiss).

Mottagningen implementerar nationella riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar.

Reumatologmottagning på Apalby deltar i SRQ dvs det nationella kvalitetsregistret för reumatiska sjukdomar. Genom SRQ kan vi följa kvaliteten på vårt arbete som rapporteras årligen till Socialstyrelsens öppna jämförelser.

Mottagningen uppfyller kraven på vårdgaranti.

Vi har högt kompetens inom muskeloskeletal ultraljudsdiagnostik och behandling med fram för allt ultraljudsledd cortison injektion i de flesta leder.