Regler/Information

Med hjälp av vårt inpasseringssystem med magnetkort kan du träna under tider även när receptionen är obemannad.
Våra magnetkort är personliga och vi har övervakningskameror i de offentliga utrymmena och dessa filmer överlämnas vid behov till polisen. Allt detta för din säkerhet och för att du ska känna dig trygg när du tränar.

Regler/Information

 •  Magnetkortet är personligt och får ej användas av annan person
 •  Borttappad magnetkort skall omedelbart meddelas till gymmets reception. Ersättningskort går att erhålla för 50kr.
 •  Se till att ingen obehörig kommer in på gymmet samtidigt som du själv går in.
 •  Se till att dörren låses efter dig
 •  Vi har kameror som registrerar både dörrar och lokaler.
 •  Då någon passerar gymmet med sitt magnetkort registreras de direkt i ett datasystem, och då aktiveras kameran,
 •  Du skall vara rädd om lokaler och utrustning
 •  Du skall alltid visa hänsyn till andra personer som befinner sig i lokalen
 •  Djur får ej vistas i lokalen
 •  Lokalen får ej användas i annat syfte än träning
 •  Alkohol eller andra droger får ej förtäras i lokalen
 •  Man får ej vistas i lokalen om man är påverkad
 •  Meddela via mail eller mobil om något går sönder
 •  Missbrukas dessa regler leder det till avstängning och i vissa fall polisanmälan
 •  10-korten är giltiga i 6-mån från och med inköpsdatumet.

In- och utpassering

Fråga
– Vad gör jag om jag drar mitt kort för inpassering och ej kan komma in?
Svar
– Om detta händer är det jätteviktigt att ta kontakt med personalen nästa gång de är på plats på anläggningen för att reda ut och lösa problemet. Mailadress, telefonnummer och öppettider till anläggningen finns på ytterdörren och på hemsidan
Fråga
– Får tränande med fungerande magnetkort släppa in mig om mitt kort inte fungerar eller jag har glömt det hemma?
Svar
– Nej det får man inte, det leder till avstängning för båda parter, oavsett anledningen till att kortet ej fungerar. Alla måste själva ta sig in med sitt magnetkort. Om detta sker skall man som i svaret ovan ta kontakt med personalen på anläggningen nästa gång de är på plats.

Inpassering
1. Dra ditt kort i kortläsaren till höger om ytterdörren
2. Se till att dörren går i lås efter dig.

Utpassering
Om dörren är låst tryck på den vita knappen till vänster om ytterdörren med en nyckel på så öppnas ytterdörren.

Öppet tider, Bemannade tider
Mån, tis, ons, tor 08.00-20.00
Fre 08.00-18.00

Öppet för träning
Måndag – Söndag 05.00-24.00

OBS! vid stängningstid larmas lokalen så lokalen måste lämnas på ovanstående tider.
Ytterdörren låses 30 min innan stängning

Apalby Friskcenter, Vasagatan 93, 722 23 Västerås
021-41 10 05, 41 10 06 www.apalby.se, info@apalby.se
Jour nr vid akuta problem 070-588 98 41