Sjukgymnastik

Sveriges riksdag har beslutat att fysioterapeut blir ny yrkestitel för sjukgymnaster från den 1 januari 2014. Båda yrkestitlarna är skyddade. Namnbytet kommer att ske successivt. Den som har legitimation som sjukgymnast kan fortsätta vara yrkesverksam med titeln sjukgymnast men alla nyexaminerade kommer få titeln fysioterapeut.

Hos oss på Apalby Friskcenter hittar du en bred kompetens inom rehabilitering. Vi är ett flertal Legitimerade Sjukgymnaster som arbetar med flera olika inriktningar inom sjukgymnastik och rehabilitering med inriktning mot rörelse- och stödjeorganen. Kompetensbredd inom idrottsmedicin, OMT, MDT/McKenzi, ergonomi m.m.

Oavsett kroppsdel och besvär så är du välkommen till oss.

Ett förstagångsbesök hos oss tar vanligtvis cirka 45 minuter och innehåller samtal, undersökning och bedömning för att sedan lägga upp en behandlingsplan.

Vi har egen träningssal och bassäng anpassad för funktionell rehabträning. Utöver rehabträning utför vi även manuell behandling, stötvågsbehandling (shockwave), akupunktur, IMS, ultraljud, kinesiotejpning med mera.

Vi ingår i Vårdval Västmanland och högkostnadsskyddet gäller hos oss.

  • Ingen remiss behövs
  • Kostnad för nybesök: 140 kr
  • Återbesök: 140 kr
  • Frikort gäller

Från den 1 januari 2017 kommer det att finnas fysioterapeuter/sjukgymnaster på alla vårdcentraler. Den vårdcentral där du är
listad ska alltså erbjuda fysioterapi. Har du behov av olika behandlingsinsatser ingår även fysioterapeuten i rehabiliteringsteamet. På vårdcentralerna kommer det att finnas
totalt cirka 50 fysioterapeuter. De fördelas efter hur många listade patienter vårdcentralen har. Det kommer också att finnas cirka 40 privata fysioterapeuter kvar fördelade över länet.

Vårdcentralerna kan välja att anställa fysioterapeuter/sjukgymnaster eller att skriva avtal med underleverantörer av fysioterapi. Vårdcentralernas fysioterapeuter ska ha lokaler på vårdcentralerna, men de kan också finnas i lokaler utanför vårdcentralen.

När du behöver fysioterapi kan du vända dig direkt till fysioterapeuten på din vårdcentral eller välja en av de privata fysioterapeuterna som har ett så kallat samverkansavtal med landstinget.

Hos oss på Apalby Friskcenter ser fördelningen ut som följer:

Samverkansavtal
Thomas Östmark

Önsta Gryta
Iwona Perzyna
Zubaida Begum