Akupunktur

Akupunktur är en etablerad behandlingsmetod som används inom svensk sjukvård alltsedan den blev godkänd av Socialstyrelsen 1984. Akupunktur används framgångsrikt och utan biverkningar vid tillstånd som t.ex. huvudvärk, migrän, ledsmärta, muskelsmärta, spänningstillstånd samt stressrelaterad ohälsa.

Behandlingen sker med tunna nålar som placeras på kroppen med utgångspunkt från anatomiska landmärken på väl definierade akupunkturpunkter. Beroende på syfte med behandlingen sitter nålarna normalt i mellan 10 till 40 minuter och behandlingen upprepas vanligtvis 1-3 ggr/vecka.

Vid långvariga smärt-/spänningstillstånd kan det ofta krävas upprepade behandlingar men med en önskan om någon form av positiv effekt inom 4-6 behandlingar. Effekt kan ibland också uppnås redan efter ett par behandlingar.