Sjukgymnastik

Sveriges riksdag har beslutat att fysioterapeut blir ny yrkestitel för sjukgymnaster från den 1 januari 2014. Båda yrkestitlarna är skyddade. Namnbytet kommer att ske successivt. Den som har legitimation som sjukgymnast kan fortsätta vara yrkesverksam med titeln sjukgymnast men alla nyexaminerade kommer få titeln fysioterapeut.

Hos oss på Apalby Friskcenter hittar du en bred kompetens inom rehabilitering. Vi är ett flera Legitimerade Sjukgymnaster som arbetar med flera olika inriktningar inom sjukgymnastik och rehabilitering med inriktning mot rörelse- och stödjeorganen. Kompetensbredd inom idrottsmedicin, OMT, MDT/McKenzi, ergonomi m.m.

Oavsett kroppsdel och besvär så är du välkommen till oss.

Ett förstagångsbesök hos oss tar vanligtvis cirka 45 minuter och innehåller samtal, undersökning och bedömning för att sedan lägga upp en behandlingsplan.

Vi utför v manuell behandling, stötvågsbehandling (shockwave), akupunktur, IMS, ultraljud, kinesiotejpning med mera.

Vi har förskivningsrätt att kunna beställa TENS, rollator och andra hjälpmedel från hjälpmedelcentrum vid behov.

Vi ingår i Vårdval Västmanland och högkostnadsskyddet gäller hos oss.

  • Ingen remiss behövs
  • Kostnad för nybesök: 170 kr
  • Återbesök: 170 kr
  • Frikort gäller

När du behöver fysioterapi kan du vända dig direkt till fysioterapeuten på din vårdcentral eller välja en av de privata fysioterapeuterna som har ett så kallat samverkansavtal med landstinget.

Hos oss på Apalby Friskcenter arbetar:

Iwona Perzyna
Zubaida Begum

Kontakt

Kontakta oss för mer information och ett förslag på hur vi kan hjälpa er.

Iwona Perzyna

leg. Sjukgymnast

021-13 77 99

Zubaida Begum

leg. Fysioterapeut

021-13 77 99