Ultraljud

Ultraljudsvågor används för att mjuka upp stela muskler och leder. Ultraljudet tränger in i muskeln, absorberas och ombildas till värme om leder till ökar blodcirkulationen i muskeln och därigenom ökar syretillförseln. Ökade blodcirkulationen utlöser hormonen sk oxytocin som har lugnande och smärtlindrande effekt. Genom att hjälpa muskler att slappna av får man lättare återhämtning uppbyggnadsprocessen förbättras.

Vi använder främst ultraljudsbehandling vid:

  • muskelspänningar
  • ryggproblem
  • ledbesvär
  • seninflammationer