Tejpning

Tejpning är en metod som ofta används för att stödja, skydda och avlasta leder vid träning, idrott och motion. Det kan användas efter en operation eller under en tillfrisknandeperiod efter en skada samt som stöd under en rehabiliteringsperiod. Det finns olika typer av tejper gjorda av olycka material och med olika egenskaper som kräver olika tejpningstekniker.

Sporttejp:

Sporttejp kan användas för att stödja en skadad led med syfte att förhindra rörelser som kan förvärra skadan. Eftersom tejpen är oelastisk förhindrar den rörligheten och kan därför stabilisera en skadad led som t ex fot-, knä-, hand- eller fingerlederna vid sträckningar och stukningar. Den anses därmed indirekt även kunna bida till läkningen efter en skada och lindra smärta.

Kinesiotejp:

Kinesiotejp består av ett unikt material och tejpas med en speciell teknik som skiljer sig från vanlig sporttejpning. Kinesiotejp eftersträvar hudens egenskaper för att kunna överföra ”positiv sensorisk information” till kroppen. Tejpen har samma tjocklek och elasticitet som huden, vilket medför möjlighet att bibehålla normal rörlighet när man är tejpad. Tejpen påstås ha en både mekanisk och smärtlindrande effekt. Tejpen har dessutom en vattenavstötande effekt vilket möjliggör för den tejpade att duscha och bada utan att behöva byta tejp.