Hälsokontroll

Grundläggande hälsokontroll

  • EKG vid behov
  • Urinprov, för ev förekomst av socker, blod, äggvita och bakterier.
  • Hörselprov, en uppföljande vid behov.
  • Test av lungfunktion s.k PEF-mätning
  • Mätning av längd och vikt
  • Synkontroll
  • Mätning av totalkolesterol vid första kontrollen samt en uppföljning vid behov
  • Blodtrycksmätning och puls samt en uppföljning vid behov
  • Test av blodvärde och glukos
  • Samtal kring kost och motion