Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är den del av läkekonsten som tar upp frågor kring fysisk aktivitet, särskilt de mentala och fysiska effekterna av idrottsutövande. Tidigare har idrottsmedicin mest handlat om att förbättra elitidrottares prestationsförmåga. Idag står vår tids motionsformer, fysisk aktivitet hos olika sjukdomsriskgrupper samt friskvårdsinsatser i samhället i fokus.

Utifrån ett hälsoperspektiv ägnas teori och praktik åt att understödja den fysiska aktivitetens betydelse av olika sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador, både i behandlande och förebyggande syfte.

Vi utreder, behandlar, rehabiliterar och vägleder motionärer och idrottsutövare på olika nivåer och i alla åldrar.