TENS

Tens är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering. Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, till exempel muskelvärk eller förlossningssmärta.

Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan då dämpas tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Innan du får behandling med tens ska en läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast utreda orsaken till smärtan, om det är oklart varifrån den kommer. Om du har pacemaker kan det vara olämpligt att få behandling med tens. Därför är det viktigt att tala om att du har en pacemaker.