Elektroterapi

Elektroterapi är ett sätt att behandla kroppen med elektricitet. Det huvudsakliga syftet är att öka cirkulationen i ett påverkat område, vilket visat sig förkorta läkningsprocessen avsevärt. På så sätt påverkar man muskler, nerver och vätskeflöden vilket gör att man ökar temperaturen i kroppsvävnaderna samt ämnesomsättningsaktiviteten. Bl.a. används elektroterapi vid t.ex. olika typer av smärta där endorfiner frisätts och lindrar eller vid muskelsträckningar, skador, rehabilitering m.m. Det skadade området behöver genomblödning för att kunna transportera bort inflammationer och på så vis se till att friskt, syrerikt och näringsrikt blod kommer fram för att hjälpa nybildning av celler.

De vanligaste besvär och skador vi behandlar är:

  • Spänningshuvudvärk
  • Nackspärr
  • Ryggskott
  • Smärta vid diskbråck
  • Ischias
  • Artros

Vi använder oss av :

TENS = Transkutan Elektrisk Nervstimulering.

Tens används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framför allt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, viscera eller i nervsystemet, dvs. såväl nociceptiv som neurogen smärta. Tens kan räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling.

Man använder oftast 2 olika frekvenser, lågfrekvent (2 Hz) och högfrekvent (80-120 Hz) eller en blandning av dessa. Lågfrekvent behandling ger snabba, rytmiska muskelkontraktioner och en frisättning av kroppens egna smärtlindrande ämnen. Högfrekvent behandling ger en smärtlindring genom stimulering av beröringsnerver och blockerar smärtsignalerna på ryggmärgsnivå. Smärtsignalerna når alltså inte hjärnan vilket innebär att vi inte heller blir medvetna om dem, den s.k. Gate-Control teorin.