Träning

Fysisk aktivitet och olika former av träning är en viktig del av sjukgymnastiken och ingår ofta självständigt eller som ett komplement till annan behandling.

Vi anpassar övningarna efter dina besvär, möjligheter och mål för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Det finns gott om vetenskapliga studier som stödjer nyttan av fysisk aktivitet vid en mängd olika sjukdomar och besvärstillstånd. Vid många smärttillstånd som beror på att en muskel eller led är överansträngd, kan specifik träning av lokal stabiliserande muskulatur ge avlastning och indirekt smärtlindring.