Psykoterapi

Vi erbjuder individuell psykoterapi, grupphandledning för arbetsgrupper, enskild handledning och krishantering.

Metoden ör psykodynamisk. Vi arbetar med självinsikt, självbild, beteendemönster och relationer till andra för att öka självkännedom och minska psykologisk problematik.

I arbetshandledning arbetar vi med gruppdynamik och grupprocesser.

Anslutna företag till företagshälsovården erbjuds en tid inom 7 dagar.

I mån av tid tar vi även emot privatpersoner.

Vår psykoterapeut är legitimerad psykoterapeut med examen från Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning.