Hälsokontroll

Grundläggande hälsokontroll
– EKG vid behov
– Urinprov, för ev förekomst av socker, blod, äggvita och bakterier.
– Hörselprov, en uppföljande vid behov.
– Test av lungfunktion s.k PEF-mätning
– Mätning av längd och vikt
– Synkontroll
– Mätning av totalkolesterol vid första kontrollen samt en uppföljning vid behov
– Blodtrycksmätning och puls samt en uppföljning vid behov
– Test av blodvärde och glukos
– Samtal kring kost och motion