Ultraljud

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik är en icke invasiv undersökning för att avslöja inflammation i tidigt skede.

Du som har långvariga ledbesvär kan ha ledinflammation och ultraljud
är enkelt sätt att upptäcka detta.

Dessutom är det säkrast att ultraljudslett installera
cortisoninjektion i lederna