Egen Vårdbegäran

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Du kan kontakta specialistvårdsmottagningar med egen vårdbegäran eller få en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Med egen vårdbegäran kan du själv beskriva dina besvär för många av specialistmottagningarna i länet.

Syftet med egen vårdbegäran är att du ska kunna känna dig mer delaktig i din vård, stärka din ställning som patient och att öka tillgängligheten till vården.

Bedöms på samma sätt
Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Remisser mellan olika vårdenheter fortsätter som tidigare. Om du inte vill, behöver du inte göra en Egen vårdbegäran utan kan vända dig till din vårdcentral.

Två sätt att göra en egen vårdbegäran till oss:
Du kan göra en egen vårdbegäran på två olika sätt. Antingen genom att skicka in en pappersblankett via post eller maila den till oss på fhv@apalby.se

Ladda ner blankett – Egen vårdbegäran